அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
அவர்கள் கருத்து முரண்பட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் உமது ரப் அருள் புரிந்தவர்களைத்தவிர ( அ ல் குர் ஆன் 11:118,119)

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
நான் இணையாளர்களின் இணையை விட்டும் தேவையற்றவன்.யார் ஒரு செயலை செய்து அதில் என்னுடன் இன்னொருவரை கூட்டாக்கினால் அவரையும் அவரது (ஷிர்க்)இணையையும் (கூலி கொடுக்காது) விட்டு விடுகின்றேன் என அல்லாஹ் கூறியதாக நபியவர்கள் கூரினார்கள் . (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 2289 )
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 01
Posted on : 2016-04-18 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 01
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 02
Posted on : 2016-04-18 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 01
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 03
Posted on : 2016-04-18 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 03
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 04
Posted on : 2016-04-18 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 04
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 05
Posted on : 2016-04-18 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1993இல் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கும் பி. ஜேயிற்குமிடையில் நடந்த விவாதம் - பகுதி 05
கல்வியின் அவசியம் - 18. 03. 2016 அன்று புத்தளத்தில் நடந்த ஜும்ஆ சொற்பொழிவு
Posted on : 2016-04-08 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
கல்வியின் அவசியம் - 18. 03. 2016 அன்று புத்தளத்தில் நடந்த ஜும்ஆ சொற்பொழிவு
ஆரோக்கியத்தையும் ஓய்வையும் பேணிக் கொள்வோம்.
Posted on : 2016-02-24 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
2016. 02. 24 அன்று புத்தளத்தில் நடந்த ஹதீஸ் பாட வகுப்பு
பித்அத்கள் இல்லாத து{ய மார்க்கத்தில் நிலைத்திருத்தல்
Posted on : 2016-02-15 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
Bidh-ath Illaatha Thooya Maarkkam 25. 01. 2006
கப்ரின் வேதனை
Posted on : 2016-02-13 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஷிஹாபுத்தீன் (ஹாமி)
கப்ரின் வேதனை
மறுமையின் சிந்தனை
Posted on : 2016-02-13 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
மறுமையின் சிந்தனை