அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
அவர்கள் கருத்து முரண்பட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் உமது ரப் அருள் புரிந்தவர்களைத்தவிர ( அ ல் குர் ஆன் 11:118,119)

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
நான் இணையாளர்களின் இணையை விட்டும் தேவையற்றவன்.யார் ஒரு செயலை செய்து அதில் என்னுடன் இன்னொருவரை கூட்டாக்கினால் அவரையும் அவரது (ஷிர்க்)இணையையும் (கூலி கொடுக்காது) விட்டு விடுகின்றேன் என அல்லாஹ் கூறியதாக நபியவர்கள் கூரினார்கள் . (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 2289 )
பிரிவினை ஷிர்க் ஆகுமா? - பகுதி - 01
Posted on : 2016-05-14 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1999இல் அர்ஹம் மௌலவியடன் நடந்த விவாதத்தினைத் தொடர்ந்து நடந்த பயானும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியும் - பகுதி - 01
பிரிவினை ஷிர்க் ஆகுமா? - பகுதி - 02
Posted on : 2016-05-14 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1999இல் அர்ஹம் மௌலவியடன் நடந்த விவாதத்தினைத் தொடர்ந்து நடந்த பயானும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியும் - பகுதி – 02
பிரிவினை ஷிர்க் ஆகுமா? - பகுதி - 03
Posted on : 2016-05-14 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1999இல் அர்ஹம் மௌலவியடன் நடந்த விவாதத்தினைத் தொடர்ந்து நடந்த பயானும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியும் - பகுதி – 03
பிரிவினை ஷிர்க் ஆகுமா? - பகுதி - 04
Posted on : 2016-05-14 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1999இல் அர்ஹம் மௌலவியடன் நடந்த விவாதத்தினைத் தொடர்ந்து நடந்த பயானும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியும் - பகுதி – 04
ஹுதைபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்த ஹதீஸ் ஒர் ஆய்வு- பகுதி – 01
Posted on : 2016-05-14 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1999இல் அர்ஹம் மௌலவியடன் நடந்த விவாதத்தினைத் தொடர்ந்து 2ம் நாள் நடந்த பயானும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியும் - பகுதி
ஹுதைபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்த ஹதீஸ் ஒர் ஆய்வு- பகுதி – 02
Posted on : 2016-05-14 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1999இல் அர்ஹம் மௌலவியடன் நடந்த விவாதத்தினைத் தொடர்ந்து 2ம் நாள் நடந்த பயானும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியும் - பகுதி
லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று கூறியவர்கள் சுவனம் நுழைவார்களா?
Posted on : 2016-05-14 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
1999ல் புத்தளத்தில் நடந்த ஹதீஸ் பாட வகுப்பு
தடுமாறிவிடக் கூடாது - ஜும்ஆ சொற்பொழிவு
Posted on : 2016-05-07 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
தடுமாறிவிடக் கூடாது - 06. 05. 2016 அன்று அமீர் அவர்களால் புத்தளத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஜும்ஆ சொற்பொழிவு
முஃமின்கள் என்போர் யார்? – 2016. 04. 29
Posted on : 2016-05-07 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஷிஹாபுத்தீன் (ஹாமி)
முஃமின்கள் என்போர் யார்? – 2016. 04. 29ம் திகதி ஷிஹாபுத்தீன் மௌலவி அவர்களால் புத்தளத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஜும்ஆ சொற்ப
அல்லாஹ்வின் சாபத்திற்குரியவர்கள் - 27. 04. 2016 - ஜஸீம் மௌலவி
Posted on : 2016-05-07 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
அல்லாஹ்வின் சாபத்திற்குரியவர்கள் - 27. 04. 2016 - அன்று ஜஸீம் மௌலவி அவர்களால் புத்தளத்தில் நடாத்தப்பட்ட ஹதீஸ் பாட வகு