அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
அவர்கள் கருத்து முரண்பட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் உமது ரப் அருள் புரிந்தவர்களைத்தவிர ( அ ல் குர் ஆன் 11:118,119)

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
நான் இணையாளர்களின் இணையை விட்டும் தேவையற்றவன்.யார் ஒரு செயலை செய்து அதில் என்னுடன் இன்னொருவரை கூட்டாக்கினால் அவரையும் அவரது (ஷிர்க்)இணையையும் (கூலி கொடுக்காது) விட்டு விடுகின்றேன் என அல்லாஹ் கூறியதாக நபியவர்கள் கூரினார்கள் . (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 2289 )
பிற முஸ்லிம்களின் நலனில் அக்கரை கொள்ளல்
Posted on : 2017-04-22 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
21. 04. 2017 பிற முஸ்லிம்களின் நலனில் அக்கரை கொள்ளல் - எனும் தலைப்பில் அமீர் - ஜஸீம் மௌலவி - அவர்களால் புத்தளம் மஸ்ஜிதுல
ஜாஹிலிய்யத் என்றால் என்ன?
Posted on : 2017-04-20 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி ரியாதி
19. 03. 2017 ஜாஹிலிய்யத் என்றால் என்ன? என்ற தலைப்பில் உஸ்தார் மௌலவி உமர் அலி அவர்களால் ஏத்தாளை மஸ்ஜிதுல் முஸ்லிமீனில்
பேணுதல் உள்ள மனிதனாகவும் போதும் என்ற மனதுடையவனாகவும் இருப்போம்.
Posted on : 2017-04-20 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
26. 03. 2017 அன்று பேணுதல் உள்ள மனிதனாகவும் போதும் என்ற மனதுடையவனாகவும் இருப்போம். என்ற நீண்ட ஹதீஸின் விளக்கம் ஏத்தா
உபதேசங்களை விசுவாசிகள் செவிமடுப்பார்கள்
Posted on : 2017-04-20 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
31. 03. 2017 அன்று உபதேசங்களை விசுவாசிகள் செவிமடுப்பார்கள் என்ற தலைப்பில் அமீர் ஜஸீம் மௌலவி அவர்களால் ஏத்தாளை மஸ்ஜி
மறுமைக்காக நாம் எதனை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறோம்
Posted on : 2017-04-20 Speach by : அஷ்ஷேஹ் இஸ்லாஹ்
17. 03. 2017 அன்று மறுமைக்காக நாம் எதனை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறோம்? என்ற தலைப்பில் மௌலவி இஸ்லாஹ் அவர்களால் ஏத்தாளை
கண்ணியத்திற்குரிய மாதங்கள் என்றால் என்ன
Posted on : 2017-04-20 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி ரியாதி
07. 04. 2017 அன்று கண்ணியத்திற்குரிய மாதங்கள் என்றால் என்ன? என்ற தலைப்பில் உஸ்தாத் மௌலவி உமர் அலி அவர்களால் புத்தளம்
மண்ணறையில் மனிதனின் நிலை
Posted on : 2017-04-20 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஷிஹாபுத்தீன்
14. 04. 2017 அன்று மண்ணறையில் மனிதனின் நிலை - என்ற தலைப்பில் ஷிஹாபுத்தீன் மௌலவி அவர்களால் புத்தளம் மஸ்ஜிதுல் முஸ்லிம
அயலவருடன் அழகிய முறையில் நடத்தல்
Posted on : 2017-04-20 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
16.. 04. 2017 அன்று ஈமானின் அம்சங்கள் - என்ற தொடர்பாடம் -அமீர், ஜஸீம் மௌலவி அவர்களால் ஏத்தாளை மஸ்ஜிதுல் முஸ்லிமீனில் நடை
சந்தேகங்களை விட்டும் தவிர்ந்து நடப்போம்
Posted on : 2017-04-19 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
03. 03. 2017 அன்று சந்தேகங்களை விட்டும் தவிர்ந்து நடப்போம் எனும் தலைப்பில் அமீர், ஜஸீம் மௌலவி அவர்களினால் புத்தளத்தி
மறுமையில் மனிதனின் நிலை
Posted on : 2017-04-19 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
10. 03. 2017 அன்று மறுமையில் மனிதனின் நிலை எனும் தலைப்பில் அமீர், ஜஸீம் மௌலவி அவர்களினால் ஏத்தாளையில் நடாத்தப்பட்ட ஜ