அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
அவர்கள் கருத்து முரண்பட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் உமது ரப் அருள் புரிந்தவர்களைத்தவிர ( அ ல் குர் ஆன் 11:118,119)

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
நான் இணையாளர்களின் இணையை விட்டும் தேவையற்றவன்.யார் ஒரு செயலை செய்து அதில் என்னுடன் இன்னொருவரை கூட்டாக்கினால் அவரையும் அவரது (ஷிர்க்)இணையையும் (கூலி கொடுக்காது) விட்டு விடுகின்றேன் என அல்லாஹ் கூறியதாக நபியவர்கள் கூரினார்கள் . (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 2289 )
இஸ்லாமும் வரலாறும் - 24. 04. 2016
Posted on : 2016-06-03 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
24. 04. 2016 அன்று வாழைச்சேனையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சி
கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி - பகுதி - 1 24. -04. 2016
Posted on : 2016-06-03 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
24. 04. 2016 அன்று வாழைச்சேனையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சி
ஆரம்ப உரை - அமீர், மௌலவி உமர் அலி
Posted on : 2016-05-22 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
2016. 05. 21ம் திகதி ஏத்தாளையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சியில் அமீர், மௌலவி உமர் அலி அவர்களால் ஆற்றப்பட்ட ஆரம்ப
ஷிர்க் ஓர் விளக்கம்
Posted on : 2016-05-22 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஷிஹாபுத்தீன் (ஹாமி)
2016. 05. 21ம் திகதி ஏத்தாளையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சியில் ஸிஹாபுத்தீன் மௌலவி அவர்களால் ஷிர்க் ஓர் விளக்கம
ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீன் அன்றும் இன்றும்
Posted on : 2016-05-22 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
2016. 05. 21ம் திகதி ஏத்தாளையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சியில் அமீர், மௌலவி உமர் அலி அவர்களால் ஜமாஅதுல் முஸ்லிம
இஸ்லாம் கூறும் சகோதரத்தும்
Posted on : 2016-05-22 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஸஹீர் (Dr.)
2016. 05. 21ம் திகதி ஏத்தாளையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சியில் Dr.ஸஹீர் மௌலவி அவர்களால் இஸ்லாம் கூறும் சகோதரத்து
உறுதியான ஈமானின் அம்சங்கள் - ஜஸீம் மௌலவி
Posted on : 2016-05-22 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
2016. 05. 21ம் திகதி ஏத்தாளையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சியில் ஜஸீம் மௌலவி அவர்களால் ஆற்றப்பட்ட உரை
இஸ்லாம் கூறும் நற்பண்புகள் - இஸ்லாஹ் மௌலவி
Posted on : 2016-05-22 Speach by : அஷ்ஷேஹ் இஸ்லாஹ் (இஸ்லாமி)
2016. 05. 21ம் திகதி ஏத்தாளையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சியில் இஸ்லாஹ் மௌலவி அவர்களால் ஆற்றப்பட்ட உரை
இஸ்லாமியப் பெண் - Dr. ரிஸான் மௌலவி
Posted on : 2016-05-22 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ரிசான் (Dr.)
2016. 05. 21ம் திகதி ஏத்தாளையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சியில் Dr. ரிஸான் மௌலவி அவர்களால் ஆற்றப்பட்ட உரை
கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி - அமீர், மௌலவி உமர் அலி
Posted on : 2016-05-22 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
2016. 05. 21ம் திகதி ஏத்தாளையில் நடைபெற்ற தர்பிய்யத் நிகழ்ச்சியில் அமீர், மௌலவி உமர் அலி அவர்களால் நடாத்தப்பட்ட கேள