கட்டுரைகள்
இஜ்மாவுஸ் ஸஹாபா, ஹுக்;மன் மர்புஃ, தவாதுருல் அமலி, மவ்கூப் போன்றவைகளைப் பின்பற்றலாமா? Posted on : 2017-06-08

பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த முஹம்மது இஸ்தியாக் என்பவர் எழுதிய இஜ்மாஉஸ் ஸஹாபாகே ஹுஜ்ஜத் கோ னே லியே தலாயில் - (இஜ்மாஉஸ் ஸஹாபாவைப் பின்பற்றுவது கூடும் என்பதற்கான ஆதாரங்கள்) என்ற புத்தகத்திற்கான மறுப்பு.

... See more

இஜ்மாவுஸ் ஸஹாபா, ஹுக்;மன் மர்புஃ, தவாதுருல் அமலி, மவ்கூப் போன்றவைகளைப் பின்பற்றலாமா? Posted on : 2017-06-08

பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த முஹம்மது இஸ்தியாக் என்பவர் எழுதிய இஜ்மாஉஸ் ஸஹாபாகே ஹுஜ்ஜத் கோ னே லியே தலாயில் - (இஜ்மாஉஸ் ஸஹாபாவைப் பின்பற்றுவது கூடும் என்பதற்கான ஆதாரங்கள்) என்ற புத்தகத்திற்கான மறுப்பு.

... See more

மௌலவி ஹிபதுர் ரஹ்மானுக்கான மூன்றாவது முபாஹலா அழைப்பு Posted on : 2016-10-22

மௌலவி ஹிபதுர் ரஹ்மான் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தோரிடம் மூன்றாவது முறையாக முபாஹலா அழைப்பு விடுக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்வரும் 29. 10. 2016 சனிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு ஏத்தாளை மஸ்ஜிதுல் முஸ்லிமீனிற்கு முன்னால் நாங்கள் மனைவி, ... See more

பிறந்த குழந்தையின் காதில் அதானும் இகாமத்தும் கூறல் Posted on : 2016-10-22

4வது மஜ்லிசுஸ் சூராவின் ஆய்வு முடிவு - பிறந்த குழந்தையின் காதில் அதானும் இகாமத்தும் கூறல்

... See more

பெண்கள் இமாமத் செய்யலாமா? Posted on : 2016-10-22

5வது மஜ்லிசுஸ் சூராவின் ஆய்வு முடிவு - பெண்கள் இமாமத் செய்யலாமா?

... See more