அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
அவர்கள் கருத்து முரண்பட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் உமது ரப் அருள் புரிந்தவர்களைத்தவிர ( அ ல் குர் ஆன் 11:118,119)

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
நான் இணையாளர்களின் இணையை விட்டும் தேவையற்றவன்.யார் ஒரு செயலை செய்து அதில் என்னுடன் இன்னொருவரை கூட்டாக்கினால் அவரையும் அவரது (ஷிர்க்)இணையையும் (கூலி கொடுக்காது) விட்டு விடுகின்றேன் என அல்லாஹ் கூறியதாக நபியவர்கள் கூரினார்கள் . (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 2289 )
நாம் தக்லீத் செய்கிறோமா?
Posted on : 2017-10-21 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
29. 08. 2017 புத்தளம் ஜும்ஆ
மனிதன் மனிதனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள்
Posted on : 2017-10-21 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
08. 09. 2017 புத்தளம் ஜும்ஆ
மன்னிக்கப்படும் தவறுகள் - பகுதி 01
Posted on : 2017-10-21 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
08. 09. 2017 எத்தாளை ஜும்ஆ - பாகிஸ்தானடன் இணைந்தது ஏன்?
தொழுகை ஜமாஅத்துடன் நிறைவேற்றப்படுவதன் அவசியம்
Posted on : 2017-10-21 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
15. 09. 2017 எத்தாளை ஜும்ஆ
தியாகத்தால் வளர்ந்த இஸ்லாம்
Posted on : 2017-10-21 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
02. 09. 2017 ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் குத்பா - புத்தளம்
குழந்தை பாக்கியத்தின் மூலம் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கு
Posted on : 2017-10-21 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
02. 09. 2017 ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் குத்பா - ஏத்தாளை
ஷிர்க்கின் வகைகள்
Posted on : 2017-10-21 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
10. 09. 2017 ஸிராஜுல் முனீர் ஹதீஸ் பாட வகுப்பு
சத்தியத்தில் இருப்பவர்களை மாறு செய்பவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது
Posted on : 2017-10-21 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
12. 09. 2017 ஏத்தாளை ஹதீஸ் பாட வகுப்பு
விலக்கல்களை ஏவல்களாகப் பின்பற்றும் சமூகம்
Posted on : 2017-10-21 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஷிஹாபுத்தீன் (ஹாமி)
15. 09. 2017 ஜும்ஆ - பாலமுனை
மன்னிக்கப்படும் தவறுகள் - பகுதி 02
Posted on : 2017-10-21 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
22. 09. 2017 ஏத்தாளை ஜும்ஆ