அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
அவர்கள் கருத்து முரண்பட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் உமது ரப் அருள் புரிந்தவர்களைத்தவிர ( அ ல் குர் ஆன் 11:118,119)

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
நான் இணையாளர்களின் இணையை விட்டும் தேவையற்றவன்.யார் ஒரு செயலை செய்து அதில் என்னுடன் இன்னொருவரை கூட்டாக்கினால் அவரையும் அவரது (ஷிர்க்)இணையையும் (கூலி கொடுக்காது) விட்டு விடுகின்றேன் என அல்லாஹ் கூறியதாக நபியவர்கள் கூரினார்கள் . (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 2289 )
நம்புங்கள் அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதி உண்மையானது
Posted on : 2017-10-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் இஸ்லாஹ்
12. 07. 2017 புத்தளம் ஹதீஸ் பாட வகுப்பு
நபியவர்களின் காலத்தில் அல்குர்ஆன் தொகுக்கப்பட்டிருந்ததா
Posted on : 2017-10-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி ரியாதி
07. 07. 2017 புத்தளம் ஜும்ஆ
சந்தேகங்களிலிருந்து தவிர்ந்து கொள்வோம்
Posted on : 2017-10-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
07. 07. 2016 ஏத்தாலையில் நடந்த ஜும்ஆ
நோயாளியை தரிசிக்கச் சென்று அவருக்காகச் செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனைகள்
Posted on : 2017-10-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் இஸ்லாஹ்
06. 08. 2017 ரியாளுஸ் ஸாலிஹீன் - தொடர் - 7
எமது பிள்ளைகள் நரகின் விறகுக் கட்டைகளா
Posted on : 2017-10-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
12. 08. 2017 கட்டுக்கெலியாடந்த ஜும்ஆ
உழ்ஹிய்யா சம்பந்தமான விளக்கம்
Posted on : 2017-10-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் இஸ்லாஹ்
18. 08. 2017 ஏத்தாளையில் நடந்த ஜும்ஆ
இஸ்லாமும் பகுத்தறிவாதமும்
Posted on : 2017-10-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி ரியாதி
- உஸ்தாத் மௌலவி உமர் அலி - 04. 08. 2017 ஜும்ஆ புத்தளம் WTS
ஸுரத்து ஸில்ஸால் - ஆட்டி அசைக்கப்படுதல்
Posted on : 2017-10-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி ரியாதி
13. 08. 2017 ஏத்தாளையில் நடந்த ஜும்ஆ
மஜ்லிஸுஸ் ஸுரா முடிவுகள் - 14. 05. 2017
Posted on : 2017-10-02 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
மஃரிப், ஸுபஹ் தொழுகைகளின் பின்னர் அல்லாஹும்ம அஜிர்னீ மினன் நார் என்று 7 முறை கூறுவது பலயீனமான ஹதீஸாகும். அதற்கு
அற்ப உலகமும் சொற்ப வாழ்க்கையும்
Posted on : 2017-09-14 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
05. 05. 2017 அன்று அற்ப உலகமும் சொற்ப வாழ்க்கையும் என்ற தலைப்பில் அமீர், மௌலவி, ஜஸீம் அவர்களால் ஏத்தாளை மஸ்ஜிதுல் முஸ