அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
அவர்கள் கருத்து முரண்பட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் உமது ரப் அருள் புரிந்தவர்களைத்தவிர ( அ ல் குர் ஆன் 11:118,119)

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
நான் இணையாளர்களின் இணையை விட்டும் தேவையற்றவன்.யார் ஒரு செயலை செய்து அதில் என்னுடன் இன்னொருவரை கூட்டாக்கினால் அவரையும் அவரது (ஷிர்க்)இணையையும் (கூலி கொடுக்காது) விட்டு விடுகின்றேன் என அல்லாஹ் கூறியதாக நபியவர்கள் கூரினார்கள் . (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 2289 )
மன்னிக்கும் மனப்பான்மை
Posted on : 2017-04-11 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
மன்னிக்கும் மனப்பான்மை என்ற தலைப்பில் 06. 01. 2017 அமீர், மௌலவி ஜஸீம் (இஸ்லாமி) அவர்களால் ஏத்தாளையில் நடாத்தப்பட்ட ஜு
சொல்லும் செயலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.
Posted on : 2017-04-11 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
சொல்லும் செயலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.என்ற தலைப்பில் 13. 01. 2017 அமீர், மௌலவி ஜஸீம் (இஸ்லாமி) அவர்களால் Gj;jsj;jpy; நடாத்தப
எங்களுக்கு மத்தியில் ஸலாத'தைப் பரப்பவோம்
Posted on : 2017-04-11 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
எங்களுக்கு மத்தியில் ஸலாத'தைப் பரப்பவோம் என்ற தலைப்பில் 20. 01. 2017 அமீர், மௌலவி ஜஸீம் (இஸ்லாமி) அவர்களால் ஏத்தாளையில
அண்டை வீட்டாருடன் அழகிய முறையில் நடப்பதன் அவசியம்
Posted on : 2017-04-11 Speach by : அஷ்ஷேஹ் இஸ்லாஹ் (இஸ்லாமி)
அண்டை வீட்டாருடன் அழகிய முறையில் நடப்பதன் அவசியம் என்ற தலைப்பில் 29. 01. 2017 அன்று மௌலவி அஸ்லாஹ் அவர்களால் ஏத்தாளைய
05. 02. 2017 யார் எங்களது தொழுகையைத் தொழுது - ஹதீஸ் விளக்கம்
Posted on : 2017-04-11 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
05. 02. 2017 யார் எங்களது தொழுகையைத் தொழுது, எமது கிப்லாவை முன்னோக்கி, நாம் அறுத்தவற்றையும் சாப்பிடுகின்றாரோ, அவர் மு
இந்த உலகின் இன்பம் நிரந்தரமற்றது
Posted on : 2017-04-11 Speach by : அஷ்ஷேஹ் இஸ்லாஹ் (இஸ்லாமி)
இந்த உலகின் இன்பம் நிரந்தரமற்றது என்ற தலைப்பில் மௌலவி இஸ்லாஹ் அவர்களால் புத்தளத்தில் நடாத்தப்பட்ட ஜும்ஆ சொற
ஈமானின் சுவை
Posted on : 2017-04-11 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
25.12. 2016 அன்று ஈமானின் சுவை என்ற தலைப்பில் அமீர் ஜஸீம் மௌலவி அவர்களால் ஏத்தாளையில் நடாத்தப்பட்ட ஹதீஸ் பாட வகுப்பு
பின்பற்றப்பட வேண்டியது வஹி மாத்திரமே
Posted on : 2017-03-30 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
வானத்திலிருந்து இறக்கப்பட்ட வஹியை மாத்திரமே பின்பற்றப்பட வேண்டும்.. இது தவிர்ந்த மனித கருத்துக்கள் எதனையும்
ஸஹாபாக்களின் சொல், செயல் மார்க்கமாகுமா?
Posted on : 2017-03-30 Speach by : உஸ்தாத், அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி (ரியாதி)
சூரத்துத் தௌபா 100வது வசனத்தில் அன்ஸாரிகளையும் முஹாஜிர்களையும் பின்பற்றும்படி வந்துள்ளதா? இது சம்பந்தமாக 52 : 43ம
ஈமான் என்றால் என்ன?
Posted on : 2017-03-30 Speach by : அமீர், அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம் (இஸ்லாமி)
ஈமான் என்றால் என்ன? ஈமான் கொள்ளவதன் மூலம் ஒரு மனிதனில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் சம்பந்தமாக 23. 11. 2016 அன்று அமீர், அஸ்ஸேஹ