கட்டுரைகள்
கையேந்திப் பிரார்த்தனை செய்த பின்னர் கைகளை முகத்தில் தடவலாமா? Posted on : 2016-10-22

4வது மஜ்லிசுஸ் சூராவின் ஆய்வு முடிவு  --  கையேந்திப் ரிரார்த்தனை செய்த பின்னர் டககடள முகத்தில் தடவலாமா?

... See more

இஜ்மாவுஸ் ஸஹாபாவை பின்பற்றலாமா? Posted on : 2016-08-18

இஸ்லாத்தின் மூலாதாரமாக அல்குர்ஆனும் சுன்னாவும் இருக்கும்போது அதனை விட்டு விட்டு மூன்றாவது மூலாதாரமாக இஜ்மாவுஸ் ஸஹாபாவைப் பின்பற்றுபர்களால் முன்வைக்கப்படும் கருத்துக்களுக்கு ஒரு சுருக்கமான மறுப்புக் கட்டுரை. – மௌ... See more

தொழுகையில் தக்பீர் கட்டியதும் ஓத வேண்டியது Posted on : 2016-07-09

தொழுகையில் தக்பீர் கட்டியதும் ஓத வேண்டிய அவ்ராதுகள் 3 உள்ளன. அவைகள் இடம்பெற்றுள்ள ஹதீஸ்கள் பற்றிய ஆய்வு.

... See more

மையித்து வீட்டில் சமைத்து சாப்பிடலாமா? Posted on : 2016-07-08

மையித்து வீட்டில் சமைத்து, ஒன்றுகூடி  சாப்பிடுவது கூடாது என்பது சம்பந்தமாக வந்துள் அறிவிப்பு மவ்கூபாகும். அது ஹதீஸ் அல்ல.

... See more

முஸாபஹா செய்யும்போது என்ன கூற வேண்டும்? Posted on : 2016-07-08

முஸாபஹா செய்யும்போது ஏதாவது பிரார்த்தனைகள் செய்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டா? என்பது சம்பந்தமான மஜ்லிஸ் சூரா ஆய்வின் முடிவு

... See more